Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt, november

SBU erbjuder en digital kurs om hur man gör en systematisk översikt. I kursen går vi igenom hur man gör de olika delmomenten på en grundläggande nivå.

Kursinnehåll och datum

Del 1: 7 november klockan 9–12

 • Introduktion
 • Förarbete
 • Formulera frågeställning enligt PICO
 • Litteratursökning

Del 2: 10 november klockan 9–12

 • Relevansgranskning
 • Extrahera data
 • Generell genomgång risk för bias
 • Digitala verktyg

Del 3: 15 november klockan 9–12

 • Risk of bias i randomiserade kontrollerade studier (RCT)
 • Metaanalys
 • Syntes utan metaanalys

Del 4: 18 november klockan 9–12

 • Kvalitetsgranskning kvalitativa studier
 • Syntes av kvalitativa studier

Del 5: 22 november klockan 9–12

 • Evidensgradering
 • Använda och granska systematiska översikter

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig

Vi tar in deltagare i den ordning de anmäler sig. Sista datum för anmälan är 15 oktober, men kursen kan komma att bli fullsatt innan dess. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt. Om fler än 40 personer anmäler sig kan den som inte fått en plats kan välja att stå på väntelista för den händelse någon deltagare ger återbud.

I och med att du anmäler dig kommer SBU att hantera dina personuppgifter. Mer information om hur SBU hanterar personuppgifter hittar du här.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som undervisar andra om hur man gör systematisk översikt eller till dig som själv planerar att genomföra en. Det är bra om du har vana av att läsa vetenskapliga publikationer.

Praktisk information

Kursen kommer att ges via Zoom. Varje tillfälle är tre timmar som består av såväl föreläsningar som övningar och tid för frågor och diskussion.

Kursen är kostnadsfri.

Under kurstillfälle 3, 4 och 5 kommer vi gemensamt att granska olika artiklar. Artiklarna skickas ut i förväg och bör ha läst igenom innan respektive kurstillfälle.