Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

SBU erbjuder en kostnadsfri kurs, på plats i Stockholm, om hur man gör en systematisk översikt. I kursen går vi igenom hur man gör de olika delmomenten som ingår i en systematisk översikt på en grundläggande nivå.

Tid och datum

24–25 oktober klockan 9.00–16.00.

Plats

Stockholm, S:t Eriksgatan 117, entréplan (plan 3), konferensrum: Franklin.

Resa och boende

Deltagarna står själva för resa och boende. Det finns flera hotell i närheten av våra lokaler.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som undervisar andra om hur man gör systematiska översikter eller till dig som själv planerar att genomföra en. Det är bra om du har vana av att läsa vetenskapliga publikationer.

Innehåll

Fokus för kursen är de olika delmomenten som ingår när man gör en systematisk översikt på interventionsfrågor. Vi kommer varva föreläsningar med gruppövningar. Följande delmoment ingår:

  • Formulera frågeställning enligt PICO
  • Litteratursökning
  • Relevansgranskning
  • Dataextrahering
  • Risk för bias i randomiserade kontrollerade studier (RCT)
  • Metaanalys
  • Evidensgradering

Vi kommer visa exempel på digitala verktyg som kan vara stöd i processen under kursens gång och vi kommer gemensamt granska olika artiklar. Artiklarna skickas ut i förväg och dem bör du ha läst innan kursen.

Lunch

SBU bjuder på lunch. Meddela allergier eller motsvarande i anmälan.

Antal platser

Det totala antalet platser är 20. Vi tar in deltagare i den ordning ni anmäler er. Sista anmälningsdag är 30 september, men kursen kan komma att bli fullsatt innan dess. Om fler än 20 personer anmäler sig kan den som inte fått en plats kan välja att stå på väntelista för den händelse någon deltagare ger återbud.

Kostnad

Utbildningen är gratis men för att återbud ska komma in i tid har vi valt att göra anmälan bindande.

Anmälan

I och med att du anmäler dig kommer SBU att hantera dina personuppgifter. Mer information om hur SBU hanterar personuppgifter hittar du här. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt.