Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt – april 2024

KURSEN ÄR FULLSATT!
SBU erbjuder en kostnadsfri digital kurs om hur man gör en systematisk översikt. I kursen går vi igenom hur man gör de olika delmomenten som ingår i en systematisk översikt på en grundläggande nivå. Kursen är uppdelad på fem halvdagar. Varje tillfälle är tre timmar och består av såväl föreläsningar som övningar och tid för frågor.

Datum och tid:  15/4, 17/4, 22/4, 24/4 och 26/4  klockan 9:00-12:00

Plats: Kursen ges via Zoom

Målgrupp och förkunskaper: Kursen vänder sig till dig som undervisar andra om hur man gör systematisk översikt eller till dig som själv planerar att genomföra en. Det är bra om du har vana av att läsa vetenskapliga publikationer.

Innehåll: Fokus för kursen är de olika delmomenten som ingår när man gör en systematisk översikt. Vi kommer varva föreläsningar med gruppövningar. Följande delmoment ingår:

Tillfälle 1 (15 april)

 • Introduktion
 • Frågeställning och PICO
 • Litteratursökning

Tillfälle 2 (17 april)

 • Relevansgranskning
 • Dataextrahering
 • Introduktion till risk för bias

Tillfälle 3 (22 april)

 • Risk för bias i randomiserade kontrollerade studier (RCT)
 • Metaanalys
 • Syntes utan metaanalys

Tillfälle 4 (24 april)

 • Metodologiska brister i kvalitativa studier
 • Kvalitativ syntes

Tillfälle 5 (26 april)

 • Evidensgradering
 • Granskning av systematiska översikter

Under kursens gång kommer vi visa exempel på digitala verktyg som kan vara stöd i processen och vi kommer granska olika artiklar. Artiklarna skickas ut i förväg och du bör ha läst igenom dem innan kursen.

Kursen är kostnadsfri.

Antal platser: Totalt 40 platser.  Vi tar in deltagare i den ordning ni anmäler er.  Sista anmälningsdag är 31 mars, men kursen kan komma att bli fullsatt innan dess. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall antalet deltagare blir för lågt.

Anmäl dig här: https://www.defgo.com/s.asp?id=1702101&c=K8CK8V&s=1&l=swe&p=sbu.se

I och med att du anmäler dig kommer SBU att hantera dina personuppgifter. Mer information om hur SBU hanterar personuppgifter hittar du här.