Ändrat datum – Introduktion till hur man gör och förstår en systematisk översikt

Vi går igenom stegen i hur man gör en systematisk översikt – alltifrån frågeställningar, PICO, litteratursökning till syntes och tillförlitlighet. Föreläsningar varvas med gruppövningar. 

Vi vänder oss till personer inom hälso- och sjukvård, LSS och Socialtjänst och närliggande akademier som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra forskningssammanställningar.

SBU står för program/utbildning inklusive lunch och fika. Eventuella rese- och hotellkostnader bekostas av respektive deltagare.

NÄR, VAR OCH HUR?

Utifrån läget just nu måste vi tyvärr flytta fram alla SBU-utbildningar. Vi beklagar detta och ber att får återkomma med nya besked om tidpunkt för utbildningen så snart som möjligt.

  • Adress: SBU, St Eriksgatan 117, Plan 3, Stockholm
  • Intresseanmälan skickas till  sara.fundell@sbu.se 

För mer information, kontakta gunilla.fahlstrom@sbu.se