Att värdera insatser som används inom socialtjänsten

SBU arrangerar en kurs på plats i Stockholm, i syfte att ge stöd och vägledning i hur kunskapen från forskning kan användas och tillämpas i praktiken.

Kursen består av tre tillfällen och riktar sig till personer som arbetar med verksamhetsutveckling, metodstöd eller motsvarande inom socialtjänstområdet. Kursen varvar teori och praktik och är kostnadsfri.

Följande områden kommer att behandlas under kursen:

  • Hur ställer man en fråga som kan besvaras av forskning?
  • Hur och var söker man efter vetenskapligt underlag?
  • Hur värderar man insatsers evidensunderlag?
  • Vad kan göras när det saknas underlag?

Kursen behandlar inte systematisk uppföljning.

Tid och datum:

  • 9 oktober, 10.00–16.00
  • 13 november, 10.00–16.00
  • 4 december, 10.00–16.00

Plats: Stockholm, S:t Eriksgatan 117, entréplan (plan 3).

Resa och boende: Deltagarna står själva för resa och boende. Det finns flera hotell i närheten av våra lokaler.

Målgrupp och förkunskaper: Kursen vänder sig till verksamhetsutvecklare, metodstödjare eller motsvarande som arbetar inom det sociala området. Under kursen söker, granskar och tolkar vi gemensamt vetenskapliga publikationer. Information om förberedelser inför och under kursen skickas ut innan kursstart.

Lunch: SBU bjuder på lunch. Meddela allergier eller motsvarande i anmälan.

Antal platser: Det totala antalet platser är 20. Vi tar in deltagare i den ordning ni anmäler er. Sista anmälningsdag är 15 september, men kursen kan komma att bli fullsatt innan dess. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt.

Kostnad: Utbildningen är gratis men för att återbud skall komma in i tid har vi valt att göra anmälan bindande.

Anmälan: Anmäl dig här

För mer information: knut.sundell@sbu.se