Att söka och använda systematiska översikter med fokus på praktisk användning

En utbildning för verksamhetsutvecklare som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten

SBU ger en kurs, vid tre tillfällen, där vi beskriver vad en systematisk översikt är och hur den ska tolkas. I kursen använder deltagarna exempel från den egna praktiken som vi arbetar med under hela kursens gång.

På kursen kommer du att få lära dig hur man formulerar en frågeställning, söker litteratur samt hur man kvalitetsgranskar framför allt systematiska översikter.

Lärare på kursen är medarbetare på SBU.

Kursdatum 2022

26 januari, 9 februari & 23 februari,
kl. 10.00–16.00. Morgonfika serveras från kl. 9.30.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig.

Plats

SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117, plan 3 (entréplan) i Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är gratis men för att återbud ska komma in i tid har vi valt att göra anmälan bindande. Utebliven närvaro som inte anmälts före den 17 januari debiteras med 500 kronor.

Resa och boende

Deltagaren står själv för resa och boende. Det finns flera hotell i när¬heten av våra lokaler.

Lunch

SBU bjuder på lunch. Meddela allergier eller motsvarande i anmälan.

Antal platser

Det totala antalet platser är 20. Vi tar in deltagare i den ordning ni anmäler er.