Att förstå vad en systematisk översikt är och hur den används

SBU ger en digital utbildning där vi beskriver vad en systematisk översikt är och hur man kan använda dem. Kursen riktar sig till personer som i sitt arbete använder sig av systematiska översikter. Vi varvar presentation och gruppövningar.

Datum och tid: den 9 maj och 10 maj 2023, 9:00-12:00

Målgrupp och förkunskaper: Kursen vänder sig främst till dig som arbetar på en myndighet, inom region eller kommun och använder dig av systematiska översikter i ditt arbete, men inte själv genomför dem. På kursen kommer du att få lära vilka delar som ingår i en systematisk översikt samt hur man granskar risken för bias i översikter.

Under kursen kommer vi gemensamt att granska en systematisk översikt. Den systematiska översikten skickas ut i förväg.

Kursen kommer att ges via Zoom. Varje tillfälle är tre timmar som består av såväl föreläsningar som övningar och tid för frågor och diskussion.

Kursen är kostnadsfri.

Antal platser: Det är totalt 40 platser. Vi tar in deltagare i den ordning ni anmäler er. Sista anmälningsdag är 23 april, men kursen kan komma att bli fullsatt innan dess. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt.

Anmäl dig här:

I och med att du anmäler dig kommer SBU att hantera dina personuppgifter. Mer information om hur SBU hanterar personuppgifter hittar du här.