Om webbplatsen

Rapporter och skrifter

Vi använder pdf-formatet till flertalet rapporter och skrifter. Den kostnadsfria Adobe Reader gör så att du kan se och skriva ut PDF-filer.

Hämta textverktyget Adobe Reader

SBU:s publikationer är MeSH-indexerade från och med april 2015 med några undantag.

Patienter som har frågor om den egna enskilda behandlingen

De fakta som presenteras i SBU:s rapporter bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Alla medicinska metoder måste dock användas med hänsyn till varje patients unika situation. Vetenskapliga fakta är en mycket viktig grund men kan inte besvara alla frågor i enskilda fall. Patienter som har frågor om den egna behandlingen bör diskutera med läkare.

Information om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket loginnamn du använder. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

SBU använder cookies till besöksstatistik.

Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att sajten inte fungerar på ett bra sätt. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner.

Så får du använda materialet

Webbplatsen innehåller en del upphovsrättsligt skyddat material, bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang. Kontakta infomaster om du är osäker kring det material du vill använda.

Materialet får inte utan tillstånd mångfaldigas för att säljas. Kontakta infomaster och berätta hur du vill använda materialet. Ange källa och datum när materialet är hämtat. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.  Materialet får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada SBU.

SBU:s webbplats funkar med "Talande Webb"

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb är gratis för dig som användare. Läs mer hur talande webb fungerar

Länkningspolicy

Länka gärna till SBU:s webbplats, men vi ber dig respektera följande:

Ange länken till SBU:s webbplats på ett neutralt sätt.

SBU:s logotyp och foton får inte utan tillstånd användas för att länka till SBU:s webbplats. Kontakta registrator@sbu.se och berätta hur du vill använda logotypen/fotona.

Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till SBU:s webbserver.

Undvik så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att SBU:s webbplats placeras inom ramarna (frameset) för annan webbplats.

En tillgänglig webbplats är bra för alla användare

SBU har under flera år arbetat målmedvetet med att skapa en webbplats som är bra för alla användare – med eller utan funktionshinder. Detta arbete har lett till att vår webbplats delvis är tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att människor med funktionshinder av olika slag kan tillgodogöra sig den information som presenteras. 

På vilket sätt är www.sbu.se tillgänglig?

Texten har relativa mått, det vill säga det är möjligt att förstora och förminska den (välj Textstorlek i Visa-menyn i den grå menyraden överst på sidan.

Bilder, dokument och länkar har beskrivande alternativtexter, som kan läsas upp av hjälpmedel.

Design, färger och typsnitt är valt utifrån läsbarhet och tydlighet i kontraster.

Inga blinkande bilder eller figurer.

Anpassa

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom ändra inställningarna i din webbläsare.

Textstorleken kan i de flesta moderna webbläsare ändras genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet alternativt hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på plus eller minus tecknet på tangentbordet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Webbläsare

SBU:s webbplats är optimerad för Internet Explorer 5.0 och uppåt samt för Netscape 7.0 och uppåt (detta gäller för PC).

För mac-användare: Mozilla 1.6, Safari samt Firefox 1.0.

Läs även vår tillgänglighetsredogörelse

Behandling av personuppgifter

Läs mer här hur vi behandlar personuppgifter

 


Ansvarig utgivare: Susanna Axelsson, susanna.axelsson@sbu.se

 

Webbprojektledare: Susanne Eksell, susanne.eksell@sbu.se