Vad är ett Core Outcome Set?

Kostnadsfritt lunchwebbinarium den 7 september 2022

Vad är ett Core outcome set, på svenska kallat prioriterade utfall, och varför behövs de? Hur tar man fram ett Core outcome set och vad förväntas av de som deltar i dessa projekt?

Lunchwebbinariet kommer att utgå från SBU:s erfarenheter av att ha genomfört denna typ av projekt samt deltagit i andra organisationers projekt i egenskap av HTA myndighet. Webbinariet leds av Christel Hellberg och Marie Österberg båda med egen praktisk erfarenhet av utvecklande av Core outcome set. Under webbinariet kommer det även finnas tid att ställa frågor.

Tid och datum: 7 sept 2022 kl 12:00-12:45

Plats: Digitalt via Zoom

Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt

Övrig information: Sista anmälningsdag är 5 september. Vi reserverar oss för möjligheten att ställa in ifall deltagarantalet blir för lågt. Webbinariet kommer att spelas in.

Anmälan: Anmäl dig här

I och med att du anmäler dig kommer SBU att hantera dina personuppgifter. Mer information om hur SBU hanterar personuppgifter hittar du här.