Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Webbsänd konferens den 14 oktober om evidens och metoder inom socialtjänst

  • Jobbar du som chef, beslutsfattare eller har särskilt ansvar för utvecklingsfrågor?
  • Vill du veta mer om forskningsläget och evidensbaserade arbetssätt?

Välkommen till en ett webbsänd konferens fylld med aktuell kunskap och spännande diskussioner!

Tid: 14 oktober, 2020 kl 13.00–16.00
Plats: Webbsändning, länk till sändningen
Kostnad: Kostnadsfritt

Moderator:
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef och Nationell samordnare för psykiatri, SKR

Tid Programpunkt Föreläsare
13.00–13.10 Inledning Knut Sundell, projektledare, SBU
Ing-Marie Wieselgren, moderator
13.10–13.30 Vetenskapligt förhållningssätt Emma Frans, epidemiolog och vetenskapsskribent
13.30–13.45 Vad gör man när det inte finns någon forskning? Ing-Marie Wieselgren
Knut Sundell 
Mia Ledwith, samordnare, SKR
13.45–13.55 Våld i nära relationer Gunilla Fahlström, projektledare, SBU
Kerstin Wanhatalo, handläggare, SKR
  Frågor, reaktioner Ing-Marie Wieselgren, moderator
14.00–14.10 PAUS  
14.10–14.20 Musikterapi - Äldre Lars Sonde, Fou-enheten, Lotta Roupe, Silviahemmet
  Frågor, reaktioner Ing-Marie Wieselgren, moderator
14.25–14.40 Aktuellt kring covid-19 Greger Bengtsson, samordnare, SKR, Katrin Westlund, rättssakkunnig, Socialstyrelsen
  Frågor, reaktioner Ing-Marie Wieselgren, moderator
14.45–15.00 Unga som begår brott Therese Åström, projektledare, SBU
Lina Leander, projektledare, SBU
Mikael Mattsson Flink, handläggare, SKR
  Frågor, reaktioner Ing-Marie Wieselgren, moderator
15.05–15.15 Vård av unga Knut Sundell, projektledare, SBU
Mikael Mattsson Flink
15.15–15.35 Stöd i förändringsarbete Lydia Kwak, docent i hälsofrämjande arbete, Karolinska institutet
15.35–15.45 Avslutning Ing-Marie Wieselgren, moderator

 

Konferensens målgrupp är personer som ansvarar för eller arbetar med utvecklings- och kunskapsfrågor inom vård och omsorg, till exempel chefer, processledare och utvecklingsledare.

Ingen anmälan krävs – konferensen är öppen för alla som vill delta.

Arrangörer: SBU i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR logga SBU logga