Seminarieserie om evidensbaserad praktik

Målgrupp: chefer och verksamhetsutvecklare inom områdena socialtjänst och funktionstillstånd/funktionshinder

Till chefer inom socialtjänst och funktionstillstånd/funktionshinder

Följande kommer att behandlas:

  • sätt att värdera metoders effekter
  • uppföljning i dialog med klient och brukare
  • förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete
  • vad kan man göra när det saknas forskning?

Ladda ner inbjudan till chefer här

Till verksamhetsutvecklare eller liknande som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten

Följande kommer att behandlas:

  • Hur identifieras klientens behov?
  • Hur görs klienten delaktig i utredning och beslut?
  • Hur hittas kunskap om metoders effekter?
  • Hur värderas metoders tillförlitlighet?
  • Vad kan göras när det saknas forskning?
  • Arbeta med förändringsarbete.

Ladda ner inbjudan till verksamhetsutecklare eller liknande här