Seminarier i nätverket för hälsoekonomi (NHE) – våren 2023

Inom Nätverket för hälsoekonomi (NHE) hålls öppna seminarier i aktuella frågor som rör hälsoekonomi, ekonomisk utvärdering inom socialtjänst, prioriteringar samt organisation och styrning av hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. SBU:s hälsoekonomer tar fram seminarieprogrammet och är värdar för NHE.

SBU hälsar er varmt välkomna till vårens seminarier

Tid: 14.00–15.30

Lokal: Under våren 2023 kommer det första och sista seminariet vara hybridseminarium. De som önskar kan anmäla fysiskt deltagande och komma till SBU på Sankt Eriksgatan 117, plan 3 (entréplan). Seminariet i mars hålls helt digitalt via Teams. Anmäl ert deltagande nedan.

  • 17 februari: Hur kan vård- och omsorgsgivare hantera utmaningarna med en högre andel äldre och sjuka invånare? – ett exempel från Norrtälje (hybrid). Helena Hvitfeldt, Vårdbolaget TioHundra
  • 24 mars: Precision i hälsoekonomiska utvärderingsresultat och osäkerhet i prioriteringsbeslut (digitalt). Lina Gruneau och Martin Henriksson, Linköpings universitet
  • EXTRAINSATT 23/5: Ekonomiska utvärderingar av insatser inom socialtjänsten – hur gör WSIPP? (fysiskt). Stephanie Lee, föreståndare vid Washington State Institute for Public Policy (WSIPP). Seminariet hålls på engelska. 
  • 2 juni: En pandemi i det tysta – en hälsoekonomisk analys av antibiotikaresistens i Sverige (hybrid). Sofie Larsson, Pfizer (tidigare Göteborgs universitet/Folkhälsomyndigheten)

Anmälan

Hur kan vård- och omsorgsgivare hantera utmaningarna med en högre andel äldre och sjuka invånare? – ett exempel från Norrtälje (hybrid) 17/2
Precision i hälsoekonomiska utvärderingsresultat och osäkerhet i prioriteringsbeslut (digitalt) 24/3
Ekonomiska utvärderingar av insatser inom socialtjänsten – hur gör WSIPP? 23/5 (fysiskt)
En pandemi i det tysta - en hälsoekonomisk analys av antibiotikaresistens i Sverige (hybrid) 2/6

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på NHE@sbu.se

Hitta till SBU

Vi finns på S:t Eriksgatan 117, (nära Norrtull).

Nedan ser du vår huvudentré. Gå in genom huvudentrén och rakt fram så finner du på höger sida vår lokal som vi använder för seminarierna. Ring på klockan så kommer någon och öppnar.

Fasaden på S:t Eriksgatan 117

Personuppgifter

Hur SBU behandlar personuppgifter läs mer på denna sida