Nätverket för hälsoekonomi (NHE)

Inom Nätverket för hälsoekonomi (NHE) hålls öppna seminarier i aktuella frågor som rör hälsoekonomi, ekonomisk utvärdering inom socialtjänst, prioriteringar samt organisation och styrning av hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten.

SBU:s hälsoekonomer tar fram seminarieprogrammet och är värdar för NHE.

Programmet för hösten 2022 kommer att presenteras här i augusti 2022.

 

Hur SBU behandlar personuppgifter läs mer på denna sida