Lunchwebbinarium den 12 november med fokus på forskning inom BUP heldygnsvård utifrån SBU:s och Socialstyrelsens nyligen publicerade rapport


Den 12 november kl 12:00 –13:00 arrangeras ett kostnadsfritt webbinarium där vi diskuterar forskning inom barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård med utgångspunkt utifrån SBU:s och Socialstyrelsens nyligen publicerade rapport.

Under webbinariet deltar en panel av forskare och finansiärer:

  • Ata Ghaderi, professor Karolinska Institutet, forskare inom ätstörningsområdet
  • Riittakerttu Kaltiala, professor i ungdomspsykiatri, Tammerfors universitet, Finland, forskar om behandling med tvång samt bedömning, hantering och behandling av aggressivitet och våld hos ungdomar med psykiska störningar
  • Stella Jacobsson, enhetschef, Forte
  • Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet
  • Moderator: Niklas Långström, docent i barn och ungdomspsykiatri, medicinskt sakkunnig Socialstyrelsen

Rapporten lyfter de kunskaps- och utvecklingsbehov som medverkande patienter, anhöriga och vårdpersonal tycker är allra viktigast att arbeta vidare med för att förbättra vården. Under detta webbinarium låter vi forskare och finansiärer diskutera hur de ser på resultatet och forskningen inom området.

Webbinariet hålls digitalt. Länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare före webbinariet.

Läs mer om hur SBU behandlar dina personuppgifter 

Anmälan

 

Film från tidigare webbinarium

Inspelning från webbinarium den 7 oktober 2021 med fokus på rapporten "Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård"