Internetbaserat föräldrastöd – Utmaningar och möjligheter

Den 14 oktober 2019 anordnar SBU och Socialstyrelsen ett kostnadsfritt seminarium som riktar sig till forskare, doktorander och metodintresserade som arbetar inom socialtjänst och liknande. Det finns möjlighet att följa seminariet via Skype.

Dan Wetterborg berättar om studien av Föräldrawebben. Hur tänker forskarna som genomförde den om utmaningar och möjligheter med forskning kring internetbaserat föräldrastöd?

Föräldrawebben kan beskrivas som ett träningsprogram för föräldrar till tonåringar som önskar hjälp att hantera konflikter. Programmet vänder sig till föräldrar till barn som uppvisar en del beteendeproblem, men inte av den grad att de behöver insatser från till exempel barn- och ungdomspsykiatrin. Kan den här typen av preventiva insatser hjälpa familjer innan mer allvarliga problem utvecklas?

Välkomna hälsar
Knut Sundell, SBU och Johanna Kumlin, Socialstyrelsen

Datum: 14 oktober 2019, klockan 13.00–15.00
Plats: SBU, plan 3, St Eriksgatan 117, Stockholm
Anmäl dig till sara.fundell@sbu.se senast den 7 oktober. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Talare
Dan Wetterborg arbetar som legitimerad psykolog i vuxenpsykiatrin och som forskare och lärare vid Karolinska Institutet.
För mer information, kontakta knut.sundell@sbu.se på SBU

Ladda ner inbjudan (pdf)

Sidan uppdaterad