Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa?

Äldres psykiska hälsa uppmärksammas allt mer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande idag att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Runt 27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i åldern 65–79 år uppger att de har lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest. Många av dem varken diagnostiseras eller behandlas. Trots att depression och ångest hos äldre kan leda till allvarliga konsekvenser är kunskapen begränsad. Detta ställer högre krav på olika verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvården och för äldreomsorgen.

Vilka faktorer har betydelse för psykisk ohälsa bland äldre, hur arbetar vi före­byggande och vad behöver vi göra för att vända denna utveckling?

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnads­institutet
Tid: Måndag 1 juli klockan 11.00–11.55
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen
Arrangör: Rådet för styrning med kunskap, RSK
Almedalskalendariet

Seminarieupplägg

11.00–11.10 Inledning

 • Ethel Forsberg, GD, Forte

Om RSK

 • Susanna Axelsson, GD, SBU
 • Malin Ekman Aldén, GD, Myndigheten för delaktighet
 • Ethel Forsberg, GD, Forte

11.10–11.25 Presentation av kunskapsläget

 • Ingmar Skoog, professor/överläkare och före­ståndare för AgeCap, Göteborgs universitet

11.25–11.53 Panelsamtal

 • Ingmar Skoog, professor, överläkare och före­ståndare för AgeCap, Göteborgs universitet
 • Maria Kindefält Trygg, verksamhets­chef, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
 • Eva Eriksson, Förbunds­ordförande, SPF Seniorerna
 • Anna Bessö, avdelnings­chef, Folkhälsomyndigheten
 • Thomas Lindén, avdelnings­chef för Kunskaps­styrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

11.53–11.55 Avslutning

 • Susanna Axelsson, GD, SBU
Sidan uppdaterad