Att använda evidensbaserade metoder i praktiken: följa, anpassa eller utmönstra

Digitalt möte 17 november 2020 kl. 13:00–15:00. Arrangerat av Socialstyrelsen, Forte och SBU.

Att implementera och använda nya evidensbaserade metoder betyder i princip alltid att man ställs inför beslut att antingen göra åtgärder för att säkerställa att man kan använda metoden såsom det är tänkt, eller att anpassa metoden för att den ska fungera och göra maximal nytta i det sammanhang där den ska användas. Hur vet man vad som är rätt beslut? Vad får det för konsekvenser om man väljer följsamhet – eller anpassningar? Det är frågor som kommer att diskuteras på seminariet. Talare på seminariet är Ulrica von Thiele Schwarz, docent i psykologi och legitimerad psykolog. Moderator är Knut Sundell, SBU.

Läs mer och anmäl dig på Fortes webbplats