Välkommen till SBU:s kurs – De fyra stegen i en systematisk översikt

Den 4–5 mars 2020 ger SBU en introduktion av de olika stegen att göra en systematisk översikt för intresserade från verksamheter och forskning inom hälso- och sjukvård, funktionshinderområdet och socialtjänst.

Vi varvar presentation och eget arbete. På kursen kommer du att få lära dig hur man formulerar en frågeställning, söker litteratur samt hur man kvalitetsgranskar såväl primärforskning som systematiska översikter. Lärare på kursen är SBU:s egna anställda.

Vi vänder oss till

Personer inom hälso- och sjukvård, funktionshinderområdet och socialtjänst och närliggande akademier som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra forskningssammanställningar.

Målet med kursen

Att fördjupa sig inom evidens. Att känna till viktigaste begreppen inom SBU:s arbete. Att pröva på de arbetsmoment som ingår i en systematisk översikt. Att kunna läsa och bedöma en systematisk översikt. Att få grundläggande kunskap i att använda evidens för att fatta beslut i sitt arbete.

Antal platser

Vi tar in deltagare i den ordning de anmäler sig. Om fler än 24 personer anmäler sig kan den som inte fått en plats kan välja att stå på väntelista för den händelse någon deltagare ger återbud.

Plats

S:t Eriksgatan 117, Stockholm, plan 3 (entréplan), rum: Franklin.

Kostnad

Kursen är gratis men för att återbud skall komma in i tid har vi valt att göra anmälan bindande, utebliven närvaro som inte anmälts före den 2 mars debiteras med 500 kronor.

Mat och Boende

SBU bjuder på lunch. Deltagarna står själva för resa och boende. Det finns flera matställen och hotell i närheten av våra lokaler

Anmälan

Det görs via mejl till alexandra.snellman@sbu.se. Meddela namn, kontaktuppgifter och vad du arbetar med och om du vill stå på väntelista.

Om du har frågor om kursen kan du mejla alexandra.snellman@sbu.se

Sidan uppdaterad