Kalendarium – seminarier, konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i

Juli

Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa?

Datum och plats: 1 juli, Visby

Äldres psykiska hälsa uppmärksammas allt mer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande i dag att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Runt 27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i åldern 65–79 år uppger att de har lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest. Många av dem varken diagnostiseras eller behandlas. Trots att depression och ångest hos äldre kan leda till allvarliga konsekvenser är kunskapen begränsad. Detta ställer högre krav på olika verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvården och för äldreomsorgen. Vilka faktorer har betydelse för psykisk ohälsa bland äldre, hur arbetar vi förebyggande och vad behöver vi göra för att vända denna utveckling?

Mer information

Är det ödet? Måste det gå dåligt för placerade barn?

Datum och plats: 4 juli, Visby

När familjen inte kan ge barnet trygghet och stabilitet får samhället ta över föräldraansvaret. Hur ger vi de placerade barnen goda förutsättningar att ta sig an livet framför dem? Hur ger vi dem stödjande strukturer, verktyg och hopp? Eller tänker vi att ödet redan märkt dessa barn för livet?

Vad vet vi egentligen om ämnet? En sammanfattning av forskningsläget, av SBU. När vi omsätter teori till praktik, vad möter vi då? Norrköpings kommun arbetar redan idag med särskilda insatser före, under och efter placering. Resultatet är både minskad risk för återplacering och förbättrade skolresultat. Mer än 30 000 barn tas om hand inom samhällsvården varje år. Måste det vara så många? Kan vi förhindra några placeringar, och därigenom öka individens möjligheter till ett gott liv? På Gotland arbetar man med tidiga insatser riktade mot individer och deras familjer. Socialtjänst och BUP arbetar tillsammans i integrerade team. Avslutande paneldiskussion: Forskning visar att det finns metoder som fungerar. Vi ser att det också fungerar i verkligheten. Varför gör vi inte detta i stor skala? Vad krävs för att de goda exemplen ska få spridning? Vilka är hindren? Vad skapar framgång och förändring?

Mer information

September

Seminarieserie om evidensbaserad praktik

Seminarieserien riktar sig till verksamhetsutvecklare eller liknande som arbetar
för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten. Fokus är praktisk användning.

Plats och datum: Stockholm, kursen är uppdelad på 5 tillfällen: 
24 september, 28 oktober, 26 november, 16 december 2019 samt 21 januari 2020

Mer information

Socialchefsdagarna

Datum och plats: 25–27 september, Umeå

Mer information

Oktober

Seminarieserie om evidensbaserad praktik

Seminarieserien riktar sig till chefer inom socialtjänst och funktionstillstånd/funktionshinder.

Datum och plats: 10 oktober, 11 november samt 12 december 2019, Stockholm

Mer information 

November

Tvådagars introduktionskurs i systematiska översikter

Om du är intresserad av evidens och SBU:s metod kan du boka upp din kalender redan nu för en tvådagars introduktionskurs i systematiska översikter! SBU erbjuder en kurs i höst för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller för dig som arbetar med forskning och som är intresserad av dessa frågor. Kursen är gratis och hålls i SBU:s lokaler i Stockholm. Hur man anmäler sig meddelas på vår hemsida i slutet av augusti. 

Datum och plats: 14 och 15 november, Stockholm

Vill du veta mer om vad en systematisk översikt är? Titta på våra filmer:


Välkommen med frågor till Pernilla Östlund: pernilla.ostlund@sbu.se

 

10:e Nationella Prioriteringskonferensen!

Tema: Vård efter behov – hur svårt ska det vara?

Datum och plats: 19–21 november, City Conference Centre, Stockholm

Mer information

Socionomdagarna

Datum och plats: 21–22 november, Stockholmsmässan

Mer information och program

Sidan uppdaterad