Kalendarium – seminarier, konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar

Mars

Etikdagen

Plats och datum: 15 mars

IVO, SBU, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet arbetar tillsammans med erfarna kliniker och experter inom etik denna dag för att ge klarhet i grumliga frågor som vad menas med "beprövad erfarenhet" och "konstens alla regler". Program och anmälan

Forte Talks

Plats och datum: 25–26 mars

Forte Talks, som arrangeras för tredje gången, är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Tema: Välfärd för framtiden. SBU medverkar som utställare. Mer information och program

Psykologikonferensen

Plats och datum: 28–29 mars

Psykologikonferensen 2019 har evidens och etik i praktiken som övergripande tema. SBU medverkar som föreläsare och utställare. Arrangör: Sveriges Psykologförbund. Mer information och program

Leva & Fungera

Plats och datum: Göteborg, 26–28 mars

Mötesplats för dig som möter dagliga utmaningar och kanske är i behov av någon form av stöd, samt för dig som arbetar inom habilitering, rehabilitering, vård och omsorg. Hit kommer över 14 000 besökare, från brukare till politiker, för att få inspiration, ta del av aktiviteter och hitta smarta lösningar. Det är kostnadsfritt att besöka Leva & Fungera. Mer information

April

Systematisk utveckling och utvärdering av teoribaserade implementeringsstrategier

En implementeringsstudie om lärares arbetsmiljö

Plats och datum: 8 april, Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm

SBU och Socialstyrelsen anordnar ett kostnadsfritt seminarium som riktar sig till forskare, doktorander och metodintresserade som arbetar inom socialtjänst och liknande. Mer information

Barnrättsdagarna

Plats och datum: 9–10 april, Örebro

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen. Arrangörer: Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen. Mer information och program

Juni

Interventionsforskning på ensamkommande flyktingungdomar

Etiskt problem eller nödvändighet?

Plats och datum: 5 juni, SBU

September

Socialchefsdagarna

Plats och datum: 25–27 september, Umeå

Mer information

November

10:e Nationella Prioriteringskonferensen!

Tema: Vård efter behov – hur svårt ska det vara?

Plats och datum: 19–21 november, City Conference Centre, Stockholm

Läs information

Socionomdagarna

Plats och datum: 21–22 november, Stockholmsmässan

Mer information och program

Sidan uppdaterad