Kalendarium – seminarier, konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i

De fyra stegen i en systematisk översikt

Den 4–5 mars 2020 ger SBU en introduktion av de olika stegen att göra en systematisk översikt för intresserade från verksamheter och forskning inom hälso- och sjukvård, LSS och Socialtjänst. Vi varvar presentation och eget arbete. På kursen kommer du att få lära dig hur man formulerar en frågeställning, söker litteratur samt hur man kvalitetsgranskar såväl primärforskning som systematiska översikter.

Vi vänder oss till personer inom hälso- och sjukvård, LSS och Socialtjänst och närliggande akademier som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra forskningssammanställningar.

Datum: 4–5 mars 2020.
Plats: S:t Eriksgatan 117, Stockholm

Mer information

Seminarieserie om evidensbaserad praktik

Seminarieserien riktar sig till verksamhets­utvecklare eller liknande som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten. Fokus är praktisk användning.

Plats och datum: Stockholm, kursen är uppdelad på 5 tillfällen: 
20 februari, 9 mars, 20 april, 19 maj, 9 juni 2020, klockan 10.00–16.00.

Mer information

Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Konferens om evidens och metoder inom socialtjänsten.

Jobbar du som chef, besluts­fattare eller har särskilt ansvar för utvecklings­frågor? Vill du veta mer om forsknings­läget och evidens­baserade arbets­sätt? Välkommen till en dag fylld med aktuell kunskap och spännande diskussioner!

Tid: Torsdagen den 12 mars 2020, kl. 9–16.40.
Plats: 7A Odenplan, Ingång Odengatan 65, Stockholm.

Mer information

Svenska Psykiatrikongressen 2020

Datum och plats: 11–13 mars, Svenska mässan Göteborg
SBU medverkar som utställare

Vuxna och Psykisk hälsa

Datum och plats: 25–26 mars, 7A Odenplan
SBU medverkar som utställare

Barnrättsdagarna

Datum och plats: 21–22 april, Örebro
SBU medverkar som utställare samt som föreläsare

Om personuppgifter

Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan.

SBU diarieför i vissa fall deltagarlistor, eftersom allmänheten har rätt till insyn i vår verksamhet. Deltagarlistorna får dock inte innehålla fler personuppgifter än vad som krävs, vilket vanligen är namn, e-postadress, organisation eller myndighet och befattning. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse då hantering av allmänna handlingar är en del av myndighetens serviceskyldighet.

Ibland skickar vi ut en enkät till deltagarna efter evenemanget för att vi ska kunna utvärdera och följa upp vår verksamhet. Dina enkätsvar är anonymiserade. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse då detta är en del av myndighetens serviceskyldighet.

Ibland filmar eller fotograferar SBU vid evenemang. Bilderna publiceras på sociala medier samt vår webbplats, och sparas i ett digitalt system. Vi informerar alltid om när vi fotograferar och filmar så att du har möjlighet att säga till att du inte vill vara med. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse eftersom det ingår i vårt uppdrag att informera om vår verksamhet. Om du identifierar dig på en bild och vill utöva dina rättigheter och exempelvis begära att den tas bort kan du kontakta SBU.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Sidan uppdaterad