Kalendarium – seminarier, konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i

Att använda evidensbaserade metoder i praktiken: följa, anpassa eller utmönstra

Digitalt möte 17 november 2020 kl. 13:00 – 15:00. Arrangerat av Socialstyrelsen, Forte och SBU. Läs mer och anmälan

Barnrättsdagarna

Barnrättsdagarna genomförs den 23–24 november 2020 som en digital konferens. Alla föreläsningar kommer finnas tillgängliga i en digital plattform för de som anmält sig. Samtliga föreläsningar kommer ligga kvar i den digitala plattformen fram till slutet av februari 2021.

Tema 2020: Varje barns rätt till utveckling.

Lina Leander och Therese Åström medverkar som föreläsare den 24/11 kl.10.00 med titeln: ”Unga som begår brott – risk- och behovsbedömning och öppenvårdsinsatser”.

Sammanfattning: Unga som begår brott – vad säger forskningen om metoder för att bedöma risk för återfall i våld och något brott samt öppenvårdsinsatser för att minska kriminalitet? SBU har undersökt detta i två systematiska forskningsöversikter. Ta del av dessa resultat samt diskussion om ekonomiska och etiska aspekter.

Mer information och program