Kalendarium – seminarier, konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i

November

De olika stegen i en systematisk översikt

Datum och plats: 14–15 november, SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117.

Denna kurs vänder sig till personer inom hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst och när­liggande akademier som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra forsknings­sammanställningar. Målet med kursen är att fördjupa sig inom evidens. Att känna till viktigaste begreppen inom SBU:s arbete. Att pröva på de arbets­moment som ingår i en systematisk översikt. Att kunna läsa och bedöma en systematisk översikt. Att få grund­läggande kunskap i att använda evidens för att fatta beslut i sitt arbete.

Mer information

Socionomdagarna

Datum och plats: 21–22 november, Stockholmsmässan

Mer information och program

Seminarieserie om evidensbaserad praktik

Seminarieserien riktar sig till verksamhets­utvecklare eller liknande som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten. Fokus är praktisk användning.

Plats och datum: Stockholm, kursen är uppdelad på 5 tillfällen:
24 september, 28 oktober, 26 november, 16 december 2019 samt 21 januari 2020

Mer information

Om personuppgifter

Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan.

SBU diarieför i vissa fall deltagarlistor, eftersom allmänheten har rätt till insyn i vår verksamhet. Deltagarlistorna får dock inte innehålla fler personuppgifter än vad som krävs, vilket vanligen är namn, e-postadress, organisation eller myndighet och befattning. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse då hantering av allmänna handlingar är en del av myndighetens serviceskyldighet.

Ibland skickar vi ut en enkät till deltagarna efter evenemanget för att vi ska kunna utvärdera och följa upp vår verksamhet. Dina enkätsvar är anonymiserade. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse då detta är en del av myndighetens serviceskyldighet.

Ibland filmar eller fotograferar SBU vid evenemang. Bilderna publiceras på sociala medier samt vår webbplats, och sparas i ett digitalt system. Vi informerar alltid om när vi fotograferar och filmar så att du har möjlighet att säga till att du inte vill vara med. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse eftersom det ingår i vårt uppdrag att informera om vår verksamhet. Om du identifierar dig på en bild och vill utöva dina rättigheter och exempelvis begära att den tas bort kan du kontakta SBU.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Sidan uppdaterad