Kalendarium – seminarier, konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i

September

Traumadagen

Plats och datum: 11 september, 7A Odenplan, Stockholm

Traumadagen är ett forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma. Det finns många olika typer av händelser som kan leda till ett potentiellt psykiskt trauma. SBU medverkar som utställare.

Mer information och program

Smärtdagen

Plats och datum: 20 september, Bygget, Stockholm

Smärta är bland de vanligaste symtom personer söker för hos primärvården. Den syns inte utanpå, men är en mycket vanlig anledning till sjukfrånvaro eller att inte lyckas få ett jobb. Det behöver tas krafttag mot onödigt lidande och onödiga kostnader för vården och samhället. Beslutsfattare i regionerna och vårdens experter står inför stora utmaningar att bättre kunna hjälpa människor med kronisk smärta. Du får under en högaktuell dag de senaste rönen om smärta sett från nya behandlingsmetoder, ny forskning, nya strategier och förebyggande arbete, allt för att kunna utveckla ditt arbete och din verksamhet.

Anna Christensson från SBU medverkar som föreläsare och berättar om "Behandling av långvariga smärttillstånd – med fokus på kvinnor".

Mer information

Seminarieserie om evidensbaserad praktik

Seminarieserien riktar sig till verksamhetsutvecklare eller liknande som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten. Fokus är praktisk användning.

Plats och datum: Stockholm, kursen är uppdelad på 5 tillfällen:
24 september, 28 oktober, 26 november, 16 december 2019 samt 21 januari 2020

Mer information

Socialchefsdagarna

Datum och plats: 25–27 september, Umeå

Årets tema är Samklang och dissonans. SBU medverkar som utställare.

Mer information

Psykisk O-hälsa Väst

Plats och datum: 26 september, Göteborg

Psykisk O-Hälsa Väst samlar de främsta föreläsarna inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag. Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade. Med denna konferens vill vi inspirera, utbilda och belysa goda exempel. Knut Sundell från SBU medverkar som föreläsare med rubriken "Spelar det någon roll vilken metod vi använder?"

Mer information

Oktober

Nationell konferens för HVB och stödboenden

Plats och datum: 10–11 oktober, Folkets Hus

Socialstyrelsen bjuder in till en konferens för personal med arbetsledande funktion på HVB och stödboenden för barn och unga. Under två dagar samlas utförare, statliga myndigheter och forskare kring aktuella teman med fokus på HVB och stödboende. Konferensen är en del i Socialstyrelsens arbete med att främja en kunskapsbaserad dygnsvård för barn och unga. Therese Åström från SBU medverkar som föreläsare.

Mer information

Seminarium  Internetbaserat föräldrastöd. Utmaningar och möjligheter

Datum: 14 oktober 2019, kl. 13.00–15.00. 
Plats: SBU, plan 3, St Eriksgatan 117, Stockholm

SBU och Socialstyrelsen anordnar  ett kostnadsfritt seminarium som riktar sig till forskare, doktorander och metodintresserade som arbetar inom socialtjänst och liknande. 

Mer information

Frukostseminarium – Efterfrågad forskning inom förlossningsvården

Plats och datum: 17 oktober, 7A Odenplan

  • Hur kan du som forskare göra skillnad och hur resonerar finansiärer?
  • Vad lyfter kvinnor med förlossningsskador själva för frågor?
  • Vad tycker professionen är viktigast?
  • Vad har framkommit i SBU:s rapporter (sbu.se/300), och hur kan resultaten användas för att motivera anslag eller stimulera till nya forskningsprojekt?

Seminariet är tänkt för dig som är forskare eller forskningsfinansiär, jobbar inom hälso- och sjukvården eller är intresserad av forskningsfrågor ur ettpatient- och professionsperspektiv.

Mer information inom kort...

Fysioterapi 2019

Plats och datum: 23–25 oktober, Waterfront

Sveriges viktigaste mötesplats för fysioterapeuter. Över 1500 fysioterapeuter förväntas komma till Fysioterapi 2019 vilket gör den till den största mötesplatsen för fysioterapeuter i Sverige. Tre intensiva dagar fyllda av inspirerande föreläsare, ny kunskap och nya innovationer, engagerande debatter och möjligheter till nätverkande. SBU medverkar som utställare.

Mer information

November

Socionomdagarna

Datum och plats: 21–22 november, Stockholmsmässan

Mer information och program

Om personuppgifter

Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan.

SBU diarieför i vissa fall deltagarlistor, eftersom allmänheten har rätt till insyn i vår verksamhet. Deltagarlistorna får dock inte innehålla fler personuppgifter än vad som krävs, vilket vanligen är namn, e-postadress, organisation eller myndighet och befattning. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse då hantering av allmänna handlingar är en del av myndighetens serviceskyldighet.

Ibland skickar vi ut en enkät till deltagarna efter evenemanget för att vi ska kunna utvärdera och följa upp vår verksamhet. Dina enkätsvar är anonymiserade. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse då detta är en del av myndighetens serviceskyldighet.

Ibland filmar eller fotograferar SBU vid evenemang. Bilderna publiceras på sociala medier samt vår webbplats, och sparas i ett digitalt system. Vi informerar alltid om när vi fotograferar och filmar så att du har möjlighet att säga till att du inte vill vara med. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse eftersom det ingår i vårt uppdrag att informera om vår verksamhet. Om du identifierar dig på en bild och vill utöva dina rättigheter och exempelvis begära att den tas bort kan du kontakta SBU.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Sidan uppdaterad