Kalendarium – seminarier, konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i

Vad vet vi om svensk forskning om effekterna av psykosociala insatser?

Digitalt seminarium och rapportsläpp

Den 14 april, kl. 10.00–11.30, arrangerar Forte, Socialstyrelsen och SBU ett gemensamt seminarium för att presentera resultat från en ny rapport ”Svenska effektutvärderingar av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatser inom socialtjänst och psykiatri, 1990 – 2019”. Rapporten kartlägger omfattning och kvalitet av svenska effektutvärderingar av psykosociala insatser i Sverige mellan 1990 och 2019 samt en diskussion om de utvärderade insatserna är effektiva. Läs mer om seminariet och anmäl dig på Fortes webbplats

Tidigare konferenser

Spelar det någon roll vilken metod vi använder.

Webbsänd konferens arrangerad av SBU och SKR den 14 oktober 2020