PSI-data (information tillgänglig för vidareutnyttjande)

Sedan 2010 har Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Lagen bygger på ett EU-direktiv och ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer. SBU:s datasamlingar för vidareutnyttjande omfattar SBU:s publikationer, pågående projekt och vetenskapliga kunskapsluckor.

SBU:s publikationer

Titel och information om följande publikations­typer: SBU Utvärderar, SBU Kommenterar, svar från SBU:s upplysnings­tjänst, SBU Kartlägger, SBU Bereder, Prioritering av veten­skapliga kunskaps­luckor, SBU Prioriterings­stöd, Förstudie – samman­fattning samt skrifter och faktablad

 • Licens:
  CC BY 4.0
  Format:
  Kontakt:
  registrator@sbu.se
  Nyckelord:
  HTA-rapport, systematisk litteraturöversikt
  Publiceringsdatum:
  1989-01-01
  Uppdaterat:
  2019-12-10
  Uppdatering:
  Kontinuerligt
  Utgivare:
  SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

  Information om SBU:s publikationer kan laddas ner via knappen "Exportera som Excel" på sidan www.sbu.se/sv/publikationer

Vetenskapliga kunskapsluckor

SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning. Med hjälp av vår databas med kunskaps­luckor samverkar vi bland annat med forsknings­finansiärer. Målet är att den framtida forskningen ska riktas mot forsknings­projekt som i slutändan gör nytta i vardagen för brukare, patienter och närstående.

 • Licens:
  CC BY 4.0
  Format:
  Kontakt:
  registrator@sbu.se
  Nyckelord:
  forskningsbehov
  Publiceringsdatum:
  2010-11-02
  Uppdaterat:
  2019-12-10
  Uppdatering:
  Kontinuerligt
  Utgivare:
  SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

  Sökresultatet kan laddas ner via de gula knapparna under rubriken "Exportera till Excel" på sidan www.sbu.se/vkl

SBU:s pågående projekt

Titel och information om SBU:s pågående utvärderingsprojekt.

 • Licens:
  CC BY 4.0
  Format:
  Kontakt:
  registrator@sbu.se
  Nyckelord:
  HTA-rapport, systematisk litteraturöversikt
  Publiceringsdatum:
  2016-04-14
  Uppdaterat:
  2019-12-02
  Uppdatering:
  Kontinuerligt
  Utgivare:
  SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

  Information om SBU:s nu pågående projekt kan laddas ner via den gula knappen "Exportera pågående projekt till Excel" på sidan www.sbu.se/projekt

Vetenskapliga kunskapsluckor från DUETs

DUETs, The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments, är en brittisk databas för vetenskapliga kunskapsluckor inom medicinsk, odontologisk och social forskning som SBU har övertagit och tillhandahåller som arkiv­databas. Materialet är i Excelformat där man kan söka efter tidigare identifierade kliniska kunskapsluckor (totalt cirka 11 000 kunskapsluckor inom olika områden, registrerade åren 2005–2016).

 • Licens:
  CC BY 4.0
  Format:
  Kontakt:
  registrator@sbu.se
  Nyckelord:
  forskningsbehov, vetenskapliga kunskapsluckor
  Publiceringsdatum:
  2005-09-12
  Uppdaterat:
  2016-03-10
  Utgivare:
  NHS Evidence

  Databasen kan laddas ner som Excel-dokument via länk på sidan www.sbu.se/DUETs