Vi hittade 4362 träffar om *

SBU Utvärderar

Systematisk kunskapsöversikt med ett samlat vetenskapligt underlag

Visar 1-3 av 265 träffar
 • Åtgärder vid sten i de djupa gallgångarna

  Det finns olika sätt att åtgärda gallsten i de djupa gallgångarna och man gör olika i Sverige. Rapporten belyser det vetenskapliga underlaget för handläggning av sådan stenar i olika situationer.

 • Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi

  Rutinmässig kolangiografi under operation minskar möjligen risken för skador i de djupa gallgångarna jämfört med att undersökningen görs bara när kirurgen bedömer att det behövs. Kostnaden för varje

 • Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård

  Utvärderingen gäller nytta, risker och upplevelser av läkemedelsbehandlingen samt hälsoekonomi och etik.

Visa fler träffar

SBU Kartlägger

Kartläggning av systematiska översikter

Visar 1-3 av 27 träffar
Visa fler träffar

SBU Kommenterar

Kommentar och sammanfattning av utländska kunskapsöversikter

Visar 1-3 av 95 träffar
Visa fler träffar

SBU Bereder

Underlag till andra aktörer

Visar 1-3 av 28 träffar
Visa fler träffar

SBU:s upplysningstjänst

Svarar på avgränsade frågor

Visar 1-3 av 272 träffar
Visa fler träffar

Pågående projekt

Visar 1-3 av 23 träffar
Visa fler träffar

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning

Visar 1-3 av 717 träffar
 • SBU har nya riktlinjer för personuppgifter

  SBU har nya riktlinjer för personuppgifter Dataskyddsförordningen (GDPR, general data protection regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. SBU har med

 • Nya metoder för att bekräfta hjärndöd är fortfarande omogna

  Nya metoder för att bekräfta hjärndöd är fortfarande omogna Diagnosen total hjärninfarkt (hjärndöd) ställs oftast efter neurologisk undersökning. Vid exempelvis ansiktsskada, drogpåverkan eller

 • Värdebaserad vård – kunskapen brister

  Värdebaserad vård – kunskapen brister På uppdrag av regeringen har SBU kartlagt kunskapsläget för så kallad värdebaserad vård, som är ett ramverk för att organisera och utveckla vård. Utredningen

Visa fler träffar

Press

Visar 1-3 av 153 träffar
Visa fler träffar

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter

Visar 1-3 av 37 träffar
 • Arbetsmiljö och ohälsa – Frågor och fakta

  Samlat från SBU om arbete och ohälsa.

 • För närstående till långvarigt sjuka äldre

  En ny enkel skrift för anhöriga sammanfattar SBU:s systematiska översikter om demens, urinläckage, svårläkta sår, fallförebyggande åtgärder och rehabilitering hemma efter stroke respektive

 • Fakta för blivande föräldrar

  Nu finns en enkel folder för blivande föräldrar om hur man kan förebygga och upptäcka bristningar i underlivet vid förlossning. Texten bygger på SBU:s systematiska översikt från 2016.

Visa fler träffar

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

Visar 1-2 av 2 träffar

Vetenskapliga kunskapsluckor

Visar 1-3 av 2328 träffar
Visa fler träffar

Förstudie – sammanfattning

Visar 1-3 av 4 träffar
 • Förstudie: Tobaksprevention

  Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte

 • Förstudie: Ätstörningar

  Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte

 • Förstudie: Arbetsmiljöns betydelse för hörselnedsättning

  Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte

Visa fler träffar

Övrig information

Visar 1-3 av 164 träffar
Visa fler träffar

Publikationer från andra aktörer

Regional HTA

Systematiska översikter från regionala HTA-enheter

Visar 1-3 av 238 träffar
Visa fler träffar

Norska HTA

Kunskaps­samman­ställningar från Folkehelse­instituttet

Visar 1-3 av 9 träffar
Visa fler träffar