Rengöring av innerkanyl för trakeotomi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Trakeotomi innebär att patienten får en öppning i halsens framsida för att skapa fri luftväg. Passagen hålls öppen med ett rör (kanyl). En innerkanyl kan användas för att förhindra blockering av luftvägen och underlätta rengöring och byte.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det litteratur som beskriver hur trakeotomi-innerkanylen bör rengöras för att minska smittorisk?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT) där författarna undersökt hur olika rengöringsmedel påverkar antalet bakterier på innerkanylen. Dock har vi inte funnit någon artikel där de undersökt hur olika typer av rengöring påverkar smittorisken.

Författarna av RCT-studien drar slutsatsen att rengöring med enbart diskmedel och vatten kan vara effektivt för att ta bort bakterier. Studien är dock relativt liten.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-03-24.

Identifierad litteratur

Randomiserad kontrollerad studie

Bjorling G, Belin AL, Hellstrom C, Schedin U, Ransjo U, Alenius M, et al. Tracheostomy inner cannula care: A randomized crossover study of two decontamination procedures. American Journal of Infection Control 2007;35:600-605.


Frågeställare

Trakeotomisjuksköterska, Stockholm

Datum

2014-04-30

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-04-30
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/innerkanyl

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-03-24

Databaser
EMBASE and MEDLINE via embase.com, The Cochrane Library,
CRD

Söktermer

EMBASE and MEDLINE via embase.com 24 Mars 2014

Cleaning of the trackeostomi inner cannula

 

Search terms

Items found

Intervention

1.     

'inner cannula' AND ('tracheostomy'/exp OR tracheostomy:ab,ti)

17307

2.     

'cleaning'/exp OR clean*:ab,ti OR 'disinfection'/exp OR disinfect*:ab,ti OR detergent:ab,ti OR '2 propanol':ab,ti OR 'iso propanol':ab,ti OR 'decontamination'/exp OR 'decontamination':ab,ti

267494

Combined sets

3.     

#1 AND #2

134

Final

#4 AND #5

124

 

 

Cochrane 24 Mars 2014

Cleaning of the trackeostomi inner cannula

 

Search terms

Items found

Intervention

1.

inner cannula:ti,ab,kw (Word variations have been searched) OR tracheostomy

415

2.

MeSH descriptor: [Decontamination] explode all trees OR Cleaning OR MeSH descriptor: [Disinfection] explode all trees

 

2822

Combined sets

3.

#1 OR #2

15

Final

 

15

(CDSR 9

DARE 1

CCRCT 4

NHS EE 1)

 

 

CRD 24 Mars 2014

Cleaning of the trackeostomi inner cannula

 

Search terms

Items found

Intervention

1.

(inner cannula) OR (tracheostomy) OR MeSH DESCRIPTOR Tracheostomy EXPLODE ALL TREES

86

2.

(cleaning) OR MeSH DESCRIPTOR Decontamination EXPLODE ALL TREES OR (disinfection) OR MeSH DESCRIPTOR Disinfection EXPLODE ALL TREES

199

Combined sets

3.

#1 OR #2

0

Final

 

0

Sidan publicerad