Filtrering

Information om filtrering

Nedan finns möjlighet att filtrera vilka publikationer som visas i kartan. Utgångsläget är att samtliga publikationer visas. Alternativen är grupperade i olika kategorier (varje kategori visas i en blå ruta nedan). Om du väljer fler alternativ inom en och samma kategori visas de publikationer som tillhör något av dessa alternativ (kombineras med OR inom kategorier). Om du gör val i olika kategorier visas de publikationer som uppfyller alla dessa alternativ (kombineras med AND mellan kategorier).

Visar 9 publikationer

  • Systematisk översikt hög risk för bias

  • Systematisk översikt måttlig eller låg risk för bias

  • Systematisk översikt utan inkluderade studier

Interaktiv karta: Preventiva insatser mot könsstympning av flickor och kvinnor

Siffran i symbolen visar antal publikationer. Samma publikation kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se detaljer om publikationerna samt länkar. Du kan filtrera vilka publikationer som visas ut genom att göra val i filtreringsrutorna ovanför kartan.
Population
Personer som kan medverka till eller propagera för könsstympning Flickor/kvinnor i riskzon Aktörer inom civilsamhället Offentliga aktörer Flickor/kvinnor som har genomgått könsstympning Annan/oklar
Insats
Samhällsinsatser för att förhindra könsstympning
Förändringsarbete kring normer och beteende
Insatser som stärker kvinnors och flickors rättigheter och självkänsla samt resurser
Insatser som syftar till att informera om eller tillgodose tillgång till vård
Annat/oklart