Evidenskarta: Postcovid – behandling och rehabilitering juni 2022

Siffran i symbolen visar antal artiklar. Samma artikel kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka artiklar som ingår samt länkar till respektive artikel. Du kan filtrera vilka artiklar som visas genom att justera i menyn ovan tabellen.

Filtrera
Population
Treatment/Rehabilitation
Symptom categories
Depression/Anxiety
1
Studies with moderate risk of bias
Fever
Palpitations/POTS*
Mental fatigue/Cognitive impairment
1
Studies with moderate risk of bias
1
Studies with high risk of bias
Chronic obstructive pulmonary disease/Asthma
Smell/Taste
3
Studies with moderate risk of bias
Lung function/Breathing
4
Studies with moderate risk of bias
3
Studies with high risk of bias
Neurological difficulties
Kidney problems
Pneumonia
Pain
1
Studies with moderate risk of bias
Sleeping problems
Dizziness/Nausea
Other
1
Studies with moderate risk of bias
4
Studies with high risk of bias
*Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS)

The table is based on the report Post COVID-19 – effective treatment and rehabilitation