Publikationstyp
Evidensläge
Typ av primärforskning som ingår i de systematiska översikterna
Studier med kvantitativ forskningsmetodik Studier med kvalitativ forskningsmetodik
Domän
Behovsbedömning och uppföljning för äldre personer
Behovsbedömning och uppföljning för anhöriga
Insatser för att stödja kvarboende för äldre personer
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Upprätthållande och stimulerande arbetssätt och metoder (enbart ordinärt boende)
1
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Upprätthållande och stimulerande arbetssätt och metoder (enbart särskilt boende)
Upprätthållande och stimulerande arbetssätt och metoder (både ordinärt och särskilt boende)
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
5
Systematiska översikter av låg kvalitet
Hemtjänst som insats
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
Särskilt boende som insats
6
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
Insatser avseende våld
4
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Effekten av vissa hjälpmedel inom kommunikation och kognitiv förmåga
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
Stöd och råd samt information
1
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Integrerade insatser samt samverkan eller informationsöverföring inom socialtjänst eller mellan socialtjänst och andra verksamheter under ledning av socialtjänst
1
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Anhörigstöd och familjerorienterat arbete
4
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
6
3
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Siffran i symbolen visar antal systematiska översikter. Samma systematiska översikt kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka systematiska översikter som ingår samt länkar till respektive översikt. Du kan filtrera vilka systematiska översikter som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen

Tabellen är baserad på rapporten Kunskapsl��get f��r bed��mning och insatser inom ��ldreomsorgen