Var med och påverka forskning om kvinnors förlossningsskador

Vilka frågor tycker du är viktigast? Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät!

SBU:s utvärderingar har visat att det finns behov av ytterligare forskning om diagnostik, prevention och behandling av olika typer av förlossningsskador på kvinnor efter vaginal förlossning. Och nu har SBU fått i uppdrag från regeringen att ta reda på vilka forskningsfrågor som är viktigast att besvara inom området förlossningsskador. Arbetet ska ske i samråd med såväl patienter som vårdpersonal.

Enkäten är nu stängd, men det går fortfarande att anmäla sig till workshops. Se information längre ner på sidan.

Vem vänder vi oss till?

Vi vänder oss till dig som har intresse av framtida forskning inom detta område.

Du kan till exempel

 • själv ha drabbats av någon typ av förlossningsskada efter en vaginal förlossning
 • arbeta kliniskt med kvinnor som drabbats eller kan komma att drabbas av förlossningsskador
 • vara anhörig till en kvinna som fått en förlossningsskada 
 • forska inom området.

Hur gör jag?

I enkäten har du möjlighet att fylla i vilka forskningsfrågor du tycker är viktiga inom tio områden som handlar om förlossningsskador. Dessa områden har lyfts vid en tidigare prioritering som diskuterats fram av förlossningsskadade kvinnor och personer som arbetar inom området. Men nu gäller det alltså att mer exakt ta reda på vilka frågor som är viktigast. Du är anonym när du svarar på enkäten.

Här kan du läsa en rapport om den tidigare prioriteringen: www.sbu.se/291

De tidigare prioriterade områdena är:

 • diagnostik av förlossningsskador
 • prevention – åtgärder under förlossning för att minska risken för förlossningsskador
 • behandling av grad 2-bristningar 
 • behandling av grad 3–4-bristningar (analsfinkterskador)
 • behandling av skada på levatormuskeln 
 • behandling av fistlar mellan urinblåsa och vagina eller tarm och vagina
 • behandling av samlagssmärta 
 • behandling av analinkontinens
 • behandling av skada orsakad av klipp 
 • specifika skador på könsstympade.

Varför är detta viktigt?

Genom att lyfta fram de forskningsfrågor som kvinnor som drabbats av förlossningsskador och de som arbetar inom området själva prioriterar är målet att bidra till att välgjord och relevant forskning genomförs inom dessa områden.

Vad händer sedan?

När vi sammanställt resultaten från enkäten kommer SBU att ta hjälp av förlossningsskadade kvinnor, närstående och vårdpersonal för att prioritera mellan de insamlade forskningsfrågorna. Vi kommer då att arbeta i en mindre grupp som träffas under ett heldagsmöte i Stockholm. Är du intresserad att ingå i en sådan arbetsgrupp kan du anmäla intresse nedan. Detta kommer inte att påverka din anonymitet i enkäten.

Resultatet av detta arbete kommer att presenteras för regeringen. Det kommer också att spridas till forskningsfinansiärer, forskare, kliniskt verksamma vårdgivare, patienter och närstående.

Enkäten

Tack för engagemang och en enorm respons! Vi har fått över 1 000 enkätsvar från såväl kvinnor med egna erfarenheter som från personal inom förlossningsvården, forskare och experter.

Enkäten är nu stängd. Vi fortsätter nu arbetet med att analysera alla svar som inkommit, vilket kommer att vara en del av rapporten till regeringen.

Det kommer även att ske ett ytterligare prioriteringsarbete och workshops inom vissa områden (fem områden som tidigare prioriterats – se rapport). Det går fortfarande bra att anmäla sig till workshops nedan.

Resultaten för forskningsprioriteringar inom området förlossningsskador publiceras våren 2019 – prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du inte vill missa dem.

Delta i workshop

Intresseanmälan till deltagande i workshop för prioritering av forskning om kvinnors förlossningsskador

Kort artikel och intervju

Fler får chansen att påverka forskningen om kvinnors förlossningsskador

SBU har fått regeringens uppdrag att prioritera vilka forskningsfrågor som är viktigast att besvara inom området förlossningsskador. Det är ett arbete som ska genomföras i nära samarbete med drabbade kvinnor och vårdens personal.

SBU har i dagarna publicerat en enkät ut för att fånga upp viktiga frågor inom en rad områden inom prevention, diagnostik samt behandling av olika förlossningsskador. Enkätfrågorna handlar om områden som tidigare prioriterats i ett projekt som genomfördes vid SBU våren 2018. Under vintern kommer SBU att följa upp resultaten från den aktuella enkäten genom att ordna en rad workshoppar.

En av de kvinnor som har egna erfarenheter av svåra förlossningsskador är Hanna Öhman, Älvsbyn:

– Man missar ofta patientperspektivet i diskussioner om forskningsbehov. Att svara på en enkät innebär en chans att föra fram synpunkter som vi som drabbats upplever som extra viktiga, sådana problem som kanske missas annars.

Hanna Öhman var en av de som deltog i den workshop som SBU ordnade redan i våras. Uppgiften var då att göra en prioritering av olika forskningsområden. Dagen var uppskattad och resulterade i en konkret rangordning av kunskapsbehoven.

– Här fick vi chansen att diskutera i små grupper – läkare och annan vårdpersonal i samtal med kvinnor som jag, som själva drabbats av förlossningsskador, konstaterar Hanna Öhman. Det kändes som ett väldigt vettigt sätt att nå användbara slutsatser.

Även Agota Malmborg, gynekolog som arbetar med förlossningsskador, deltog i vårens workshop:

– Jag tycker att det är ett mycket bra koncept att ta med patienter och kliniskt verksamma vid den här sortens prioriteringar, inte bara forskare eller andra experter. Det underlättar på sikt en bra och adekvat fördelning av våra ändliga resurser och forskningsmedel.

Nu fortsätter alltså SBU:s arbete med att, mer exakt, ta reda på vilken forskning som vården och patienter efterfrågar allra mest. Förhoppningen är att sammanställningen ska bidra till att det görs fler studier på de frågor som lyfts fram och prioriteras högst.

Den tidigare SBU-rapporten Prioriterade forskningsområden inom prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador: www.sbu.se/291

Om SBU och arbetsgruppen

SBU är en myndighet som har i uppdrag att utvärdera de metoder och insatser som används inom hälso-och sjukvård och socialtjänst (www.sbu.se).

Vi på SBU som arbetar med projektet är Karin Rydin, Marie Österberg, Christel Hellberg. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring enkäten.

Sidan uppdaterad