SBU-rapport nr 161

Att förebygga karies – En systematisk litteraturöversikt

Innehållsförteckning


SBU:s sammanfattning och slutsatser
1. Kariessjukdomen
2. Metodik för sökning och utvärdering av litteraturen
3. Fluor
3.1 Fluor i tandkräm
3.2 Fluorsköljning och fluorpensling
3.3 Fluorlack
3.4 Fluorgeler
3.5 Fluortabletter
3.6 Fluor i dricksvatten och livsmedel
4. Kost och kostrelaterade faktorer
5. Mekanisk och kemisk plackborttagning, preventionsprogram
6. Fissurförsegling
7. Kariesprevention vid nedsatt salivsekretion
8. Ekonomiska aspekter
9. Etiska aspekter
10. Framtida forskning
11. Ordlista
Appendix

I Vad är SBU?

II Projektgruppen och externa granskare

III Bindningar och jäv

IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier