Utbildning i litteratursökning till systematiska översikter

SBUs informationsspecialister håller regelbundet utbildningar i ”litteratursökning till systematiska översikter”. Kurserna riktar sig till informationsspecialister och bibliotekarier med grundläggande kunskaper i litteratursökning, men som vill lära sig mer om vad som är specifikt med sökningar till systematiska översikter/HTA-rapporter.

Just nu är ingen utbildning inplanerad, men kontakta gärna agneta.brolund@sbu.se för att få veta mer!