Du vet väl om att SBU även utvärderar socialtjänst och LSS-verksamhet?

Läs mer om våra pågående projekt, rapporter och kommande konferenser inom socialtjänstområdet.

Årligen får 800 ­000 personer någon form av insats inom någon av socialtjänstens verksamhetsgrenar äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

SBU har sedan 1987 sammanställt kunskapsöversikter om insatser och metoder som används inom hälso- och sjukvården.

Rapporter inom socialtjänstområdet

Pågående projekt inom socialtjänstområdet

Vetenskapliga kunskapsluckor inom socialtjänstområdet

Konferenser där SBU medverkar i programmet och som utställare

Familjehemskonferens 1415 september, Göteborg

Familjehemskonferensen är ett forum och en mötesplats för alla som arbetar och verkar inom familjehemsvården.

För mer information och program

 

Socionomdagarna den 1819 oktober, Stockholmsmässan

För mer information och program

 

Socialchefsdagarna 2729 september, Östersund

I år är det övergripande temat för Socialchefsdagarna brett och prioriterat: Välfärd först! Vi vill värna en välfärd som minskar klyftorna i samhället, och som ger människor möjlighet att skapa sig ett bra liv.

För mer information och program 

 

NuBus nationell akademisk konferens 1415 November, Oslo

NUBU anordnar varje år den nationella konferensen för forskare och praktiker. Syftet är att fokusera på evidensbaserad kunskap inom förebyggande och behandling av beteendeproblem hos barn och ungdomar. Konferensen hålls på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

För mer information och program

 

2018

Psykisk O-Hälsa Samhällets Barn & Unga, Stockholm 7–8 februari 2018

Målgrupp: För dig som arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos samhällets barn och unga.

Arrangörer: SKL, Psykiatrin Skåne. Mind för psykisk hälsa och SFAM

 

Barnrättsdagarna Conventums kongresshall i Örebro 2425 april 2018
Tema: Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor

Klyftorna i vårt samhälle växer. Det är stora skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Arrangörer:  Barnombudsmannen & Stiftelsen Allmänna barnhuset.

För mer information

 

Barnveckan 2018 2326 april Aros Congress Center, Västerås


Svenska Barnläkarföreningens viktigaste vidareutbildning i allmänpediatrik i samarbete med barnkliniken i Västerås och Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

För mer information 

 

Film om SBU och Socialtjänsten

Film om rapporten familjehemsplacerade barn

Andra organisationer

Systematiska översikter från Campbell Collaboration 

 

Webbutbildning om evidensbaserad praktik

Implementeringsstöd

 

Sök i Socialstyrelens metodguide för socialt arbete

 

Att göra effektutvärderingar (red. Knut Sundell)

Varje år berörs hundratusentals personer av psykosociala och pedagogiska interventioner. Endast undantagsvis har dessa interventioner utvärderats. Denna bok behandlar effektutvärderingar. Ämnen som behandlas är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Aterdssenteret i Oslo. Eftersom den ger vägledning om hur sociala interventioner kan utvärderas för ökad tilltro har SBU valt att göra den tillgänglig på vår hemsida. 

Till boken