Du vet väl om att SBU även utvärderar socialtjänst och LSS-verksamhet?

Läs mer om våra pågående projekt, rapporter och kommande konferenser inom socialtjänstområdet.

Årligen får 800 ­000 personer någon form av insats inom någon av socialtjänstens verksamhetsgrenar äldreomsorg, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

SBU har sedan 1987 sammanställt kunskapsöversikter om insatser och metoder som används inom hälso- och sjukvården.

Publicerade rapporter och pågående projekt inom socialtjänstområdet

Projekt inom alla områden

Film om SBU och Socialtjänsten

Andra organisationer

Systematiska översikter från Campbell Collaboration 

 

Webbutbildning om evidensbaserad praktik

Implementeringsstöd

 

Sök i Socialstyrelens metodguide för socialt arbete

 

Att göra effektutvärderingar (red. Knut Sundell)

Varje år berörs hundratusentals personer av psykosociala och pedagogiska interventioner. Endast undantagsvis har dessa interventioner utvärderats. Denna bok behandlar effektutvärderingar. Ämnen som behandlas är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Aterdssenteret i Oslo. Eftersom den ger vägledning om hur sociala interventioner kan utvärderas för ökad tilltro har SBU valt att göra den tillgänglig på vår hemsida. 

Till boken