Screening för bukaortaaneurysm

Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av rekommendation om Screening för bukaortaaneurym.

SBU har tagit fram det vetenskapliga och hälsoekonomiska underlaget till Socialstyrelsens rekommendation och detta redovisas i rapporterna:

  • Screening för bukaortaaneurysm: Vetenskapligt underlag (244/1). 
  • Screening för bukaortaaneurysm bland 65-åriga män: Hälsoekonomisk analys (244/2).
Ladda ner rapport

Vit rapport Genomgångar som inte alltid är baserade på en systematisk litteratur­genomgång. Det kan gälla mer begränsade genomgångar som gjorts åt regeringen eller åt andra myndigheter och organisationer, eller rapporter från konferenser. I några fall har rapporterna publicerats som böcker utgivna av olika förlag.

Publicerad: 2015-11-24
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
http://www.sbu.se/244