Behandling med vitamin D och kalcium

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Denna rapport är en kommentar till SBU:s rapport "Osteoporos – prevention, diagnostik och behandling" publicerad 2003.

Anledningen är att nya data i form av en Cochrane-rapport och tre nyligen publicerade större randomiserade studier delvis ändrar tidigare slutsatser när det gäller behandling av osteoporos med vitamin D och kalcium i kombination. Man har tidigare visat att denna behandling minskar frakturrisken hos äldre institutionsboende kvinnor och dessa data har extrapolerats till att gälla de flesta äldre kvinnor. Nya data från större randomiserade studier visar emellertid inte minskad frakturrisk hos hemmaboende äldre kvinnor eller män under behandling med vitamin D och kalcium.

Ladda ner rapport

Vit rapport Genomgångar som inte alltid är baserade på en systematisk litteratur­genomgång. Det kan gälla mer begränsade genomgångar som gjorts åt regeringen eller åt andra myndigheter och organisationer, eller rapporter från konferenser. I några fall har rapporterna publicerats som böcker utgivna av olika förlag.

Publicerad: 2006-08-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 178

Projektgrupp

Bo Freyschuss

Olof Johnell

Östen Ljunggren

Dan Mellström

Maria Sääf