För närstående till långvarigt sjuka äldre

En ny enkel skrift för anhöriga sammanfattar SBU:s systematiska översikter om demens, urinläckage, svårläkta sår, fallförebyggande åtgärder och rehabilitering hemma efter stroke respektive höftfraktur.

Ladda ner rapport

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad: 2016-12-05
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
http://www.sbu.se/401_17