Prevention av våld bland barn, unga och unga vuxna

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2016-01-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
http://www.sbu.se/ut201601
Sidan uppdaterad