Behandling av depressionssjukdomar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Det finns effektiv behandling som kan göra fler patienter symtomfria och minska risken att de återinsjuknar. Det visar en omfattande granskning av all tillgänglig forskning om depressionsbehandling.

Depression är vanligt, riskfyllt och svårbehandlat. Effektiv behandling finns – men den utnyttjas inte fullt ut.

Det visar en ny genomgång av all tillgänglig forskning om behandling av depression. Granskningen har gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som med hjälp av ledande experter systematiskt har analyserat och vägt samman de vetenskapliga bevisen.

Enligt rapporten skulle de flesta personer med depression kunna bli helt bra och återgå till sina vanliga liv, med möjlighet att arbeta och umgås normalt. Men det kräver att vården har ambitionen att patienten ska bli fullt återställd, och blir bättre på att utnyttja de behandlingsmetoder som finns. Idag saknar många behandlare en strategi för att behandla och följa upp depression effektivt.

Citera denna SBU-rapport: 
SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/1. ISBN 91-87890-87-9.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 2. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/2. ISBN 91-87890-88-7.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 3. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/3. ISBN 91-87890-94-1.

Ladda ner rapport
Denna rapport består av flera volymer:
Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar Rapportserien (ISSN 1400-1403) baseras på systematiska litteratur­genomgångar av forsknings­artiklar. Rapporten har utarbetats av en grupp sakkunniga inom ämnesområdet. De sakkunniga har bland annat preciserat frågeställningen, bedömt forskningens kvalitet och diskuterat de sammanvägda resultat som framkommit. Frågeställningen belyses ur ett etiskt och hälso­ekonomiskt perspektiv och rapporten omfattar även en evidens­gradering som visar hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är. Rapporten har granskats såväl internt inom SBU som av externa granskare inom området.

Publicerad: 2004-01-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 166 (2 vol)

Sökord

depression

Depression kan behandlas bättre

Det finns effektiv behandling som kan göra fler patienter symtomfria och minska risken för att de blir sjuka igen. Det visar SBU:s nya utvärdering av den omfattande forskningen om depressionssjukdomar.

Läs artikeln i Vetenskap & Praxis

Projektgrupp

 • Åsberg M (ordförande)
 • Bengtsson F
 • Hagberg B
 • Henriksson F
 • Jönsson B
 • Karlsson I
 • Kimbré S
 • von Knorring A-L
 • Krakau I
 • Mathé A
 • Mårtensson B
 • Ornander H
 • Thelander S