Kirurgisk behandling av gallblåsecancer

HTA-rapport publicerad av HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.

Till rapporten

Du kommer att lämna SBU:s webbplats.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2016-05-11
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan publicerad