PSI-data (information tillgänglig för vidareutnyttjande)

Här på PSI-data har SBU lagt upp datasamlingar som kan vara till nytta för någon annan än SBU. I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv. Lagen ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer. På denna sida lägger SBU upp information som du kan använda, med vissa restriktioner. Vilka dessa är syns vid varje SBU-produkt.

Här finns några av SBU:s produkter tillgängliga för vidareutnyttjande.

SBU:s ordlista

Namn: SBU:s ordlista

Beskrivning: Denna ordlista är främst inriktad på termer som används i samband med kliniska prövningar och andra former av utvärdering av medicinska och sociala metoder. Vissa av orden används även i andra sammanhang och kan då ha annan betydelse eller valör. Ord som föregås av » finns som uppslagsord på annat ställe i ordlistan. Text: Docent Jörgen Malmquist (termer inom medicin, klinisk forskning). Redaktör: Ragnar Levi 

Listan är kompletterad 2016 med vissa termer för socialtjänsten (hämtade ur Socialstyrelsens termbank, http://socialstyrelsen.iterm.se, februari 2016).

Adress: http://www.sbu.se/sv/var-metod/sbu-ordlista/?type=excel

Kontaktperson: registrator@sbu.se

Utgivare: SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Uppdatering: Februari 2016

Villkor: Vid vidareutnyttjande av ordlistan bör källan, det vill säga SBU, och redaktörer anges.

Format: Excel ladda ner här

 

Vetenskapliga kunskapsluckor

 

Adress: http://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/

Kontaktperson: registrator@sbu.se

Utgivare: SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Uppdatering: Kontinuerligt

Villkor: Vid vidareutnyttjande av vetenskapliga kunskapsluckor bör källan, det vill säga SBU, och redaktörer anges.

Till söksidan över kunskapsluckor

FormatAll data från sökresultatet av vetenskapliga kunskapsluckor kan du exportera till excel

Läs mer om på E-delegationens webbplats om PSI-lagen