PSI-data (information tillgänglig för vidareutnyttjande)

Här har SBU lagt upp datasamlingar som kan vara till nytta för någon annan än SBU. I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv. Lagen ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer. På denna sida lägger SBU upp information som du kan använda, med vissa restriktioner. Vilka dessa är syns vid varje produkt.

Vetenskapliga kunskapsluckor

Adress: http://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/

Kontaktperson: registrator@sbu.se

Utgivare: SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Uppdatering: Kontinuerligt

Villkor: Datamängden får vidareutnyttjas enligt villkoren i licensen Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

FormatAll data från sökresultatet av vetenskapliga kunskapsluckor kan du exportera till excel.

Pågående projekt

Adress: http://www.sbu.se/sv/pagaende-projekt/

Kontaktperson: registrator@sbu.se

Utgivare: SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Uppdatering: Kontinuerligt

Villkor: Datamängden får vidareutnyttjas enligt villkoren i licensen Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Format: All data från sökresultatet av pågående projekt kan du exportera till excel.

Publikationer

Adress: http://www.sbu.se/sv/publikationer/

Kontaktperson: registrator@sbu.se

Utgivare: SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Uppdatering: Kontinuerligt

Villkor: Datamängden får vidareutnyttjas enligt villkoren i licensen Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Format: All data från sökresultatet av publikationer kan du exportera till excel.

Läs mer om på E-delegationens webbplats om PSI-lagen

Sidan uppdaterad