Vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Bakgrund

SBU har i uppdrag att ta fram vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer i form av systematiska litteraturöversikter. Det vetenskapliga underlaget till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom levereras till Socialstyrelsen under våren 2016 som sedan kommer att bearbeta och prioritera materialet innan riktlinjerna släpps.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2016
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

  • Margareta Hedner, projektledare
  • Anna Christensson, projektledare
  • Anneth Syversson, projektadministratör
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist