Vård av psoriasis – utvärdering samt underlag till Nationella riktlinjer

Bakgrund

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som förekommer hos cirka 3 procent av befolkningen i Sverige. Sjukdomen har en ärftlig komponent, den är lika vanlig hos män som hos kvinnor och kan debutera när som helst under livet, men oftast under puberteten eller i medelåldern. Det finns flera former av psoriasis i huden varav plackpsoriasis som kännetecknas av kraftigt fjällande, väl avgränsade, hudförändringar är vanligast.

Psoriasis påverkar livskvaliteten både direkt och indirekt. Hudförändringarnas utseende och symtom som smärta och kronisk klåda är exempel på direkta konsekvenser av sjukdomen. Tidskrävande behandlingar är ett exempel på en indirekt konsekvens.

Personer med lindrig psoriasis behandlas ofta inom primärvård, men personer med mer utbredd eller behandlingsresistent psoriasis behöver dermatologisk specialistvård. De vanligaste behandlingsformerna av psoriasis kan delas in i tre huvudgrupper:

 • Topikala behandlingar
 • Ljusbehandlingar
 • Systemiska behandlingar.

De olika behandlingsformerna kan ges separat eller i olika kombinationer med varandra. Syftet med behandlingen är att uppnå en så god utläkning av hudutslagen som möjligt och under en så lång tid som möjligt.

Syfte

Att utvärdera behandlingar av psoriasis ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018, Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer maj 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Agneta Gånemo
 • Marcus Schmitt Egenolf
 • Oliver Seifert
 • Kristofer Thorslund

SBU

 • Anna Christensson
 • Christel Hellberg
 • Lotta Ryk
 • Agneta Brolund, informationsspecialist
 • Anneth Syversson, projektadministratör
Sidan uppdaterad