Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon

Bakgrund

Denna utvärdering är en del av familjehemsvårdsutvärderingen som inleddes 2015 med namnet ”Interventioner för att stödja familjehemsplacerade barns psykologiska och fysiska hälsa” där en rapport nu är publicerad. Den här gången studeras behandlande familjehem, Treatment Foster Care, där institutionsvård ingår som kontrollgrupp, att jämföra med svenska ”Hem för vård och boende” och särskilda ungdomshem.

Frågeställning

Är behandlande familjehem effektiva mot kriminalitet och andra relevanta utfall hos tonåringar jämfört med institutionsvård?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Martin Bergström, docent, socialhögskolan, Lunds universitet
  • Ingegerd Wirtberg, docent, psykologiska institutionen, Lunds universitet

Från SBU

  • Knut Sundell, projektledare
  • Therese Åström, biträdande projektledare
  • Kickan Håkanson, projektadministratör
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Johanna Wiss, hälsoekonom
  • Jill Fialdini Yenidogan, intern referensperson
Sidan uppdaterad