Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer

Bakgrund

På uppdrag av Socialstyrelsen ska SBU ta fram ett vetenskapligt underlag avseende träffsäkerheten för olika tilläggsmetoder till ett PSA-test vid diagnostik av prostatacancer.

Syfte

Att bedöma det vetenskapliga underlaget för träffsäkerheten av olika tilläggsmetoder till ett PSA-test vid diagnostik av prostatacancer.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Charlotte Becker, docent, Klinisk Kemi, Lunds universitet
  • Ove Andrén, professor, Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Sigurd Vitols, biträdande projektledare
  • Elisabeth Gustafsson, projektadministratör
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Martin Eriksson, hälsoekonom
Sidan uppdaterad