Telemedicin, vård och specialistkunskap på distans

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se