Styrmodellen värdebaserad vård – en kartläggning av kunskapsläget

SBU har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsläget avseende styrmodellen värdebaserad vård. Uppdraget ska redovisas senast 31 maj 2018.

För närvarande införs styrmodellen värdebaserad vård på ett antal sjukhus i Sverige. I uppdraget till SBU skriver regeringen att "nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan på verka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov och det är därför viktigt att dessa modeller följs upp".

Pågående projekt

Beräknad publicering: 31 maj 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Boel Andersson Gäre
  • Charlotta Levay
  • Carl Savage
  • Lotta Dellve
  • Andreas Hellström

Från SBU

  • Jenny Odeberg, projektledare
  • Per Lytsy, biträdande projektledare
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Anna Ringborg, hälsoekonom
  • Caroline Jungner, projektadministratör
Sidan uppdaterad