Screening för förmaksflimmer för att förebygga stroke

Projektet ska utvärdera det vetenskapliga underlaget för att med hjälp av korttidsregistrering av EKG (så kallat ”tum-EKG”) kan hitta personer med tidigare inte känt förmaksflimmer för att förebygga stroke med blodförtunnande medicinering. Idag får drygt 20 000 personer i Sverige en hjärninfarkt varje år och man uppskattar att cirka 20 procent av dessa har ett förmaksflimmer som bidragit till detta.

Rapporten är ett underlag till Socialstyrelsen, som kommer att utfärda en rekommendation i frågan.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se