Schizofreni – underlag till nationella riktlinjer

Syfte

Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera behandling av schizofreni ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Beräknad publicering

Underlag om psykofarmakologiska läkemedel lämnas 31/12 och ett kompletterande underlag om läkemedel och psykosociala insatser lämnas 31/3 till Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Mats Berglund, Professor emeritus, Klinisk alkoholforskning, Universitetssjukhuset Lund och beroendecentrum MAS, Malmö
  • Leif Lindström, Professor emeritus, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Akademiska sjukhuset Uppsala
  • Bengt Svensson, docent vid Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
  • Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Medicinska fakulteten,  Lunds Universitet

SBU

  • Mikael Nilsson, projektledare
  • Karin Wilbe-Ramsey, projektledare
  • Naama Modén, projektledare
  • Kickan Håkanson, projektadministratör
  • Ann-Kristin Jonsson, informationsspecialist
Sidan uppdaterad