Schizofreni – underlag till nationella riktlinjer

Syfte

Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera behandling av schizofreni ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Beräknad publicering

Underlag om psykofarmakologiska läkemedel lämnas 31/12 och ett kompletterande underlag om läkemedel och psykosociala insatser lämnas 31/3 till Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

Mats Berglund, Professor emeritus, Klinisk alkoholforskning, Universitetssjukhuset Lund och beroendecentrum MAS, Malmö

Leif Lindström, Professor emeritus, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, Akademiska sjukhuset Uppsala

Bengt Svensson, docent vid Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Medicinska fakulteten,  Lunds Universitet

SBU

Mikael Nilsson, projektledare
Karin Wilbe-Ramsey, projektledare
Naama Modén, projektledare
Kickan Håkanson, projektadministratör
Ann-Kristin Jonsson, informationsspecialist