Samverkansinsatser vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialförsäkring, socialtjänst och skola – vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor

Bakgrund

Kartläggningen avser sammanställa de systematiska översikter av god kvalitet som undersöker samverkansinsatser inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst riktade till personer med psykisk ohälsa. Med samverkansinsatser avses aktiviteter som överskrider gränser såväl inom som mellan organisationer. Vi avser att inkludera insatser riktade till barn och unga samt vuxna med såväl lättare som tyngre psykisk ohälsa. Vidare syftar rapporten till att sammanställa systematiska översikter av god kvalitet som undersöker effekter eller upplevelser av samverkansinsatser över gränser mellan eller inom en organisation vid sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Syfte

För vilka samverkansinsatser vid psykisk ohälsa finns det vetenskaplig kunskap respektive vetenskapliga kunskapsluckor?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Mats Blid, fil dr i socialt arbete, Mittuniversitet/Karolinska Institutet, Stockholm
  • Inna Feldmann, fil dr i hälsoekonomi, Uppsala universitet
  • Ata Ghaderi, professor i psykologi, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborg
  • Bo Runeson, professor i psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm

Från SBU

  • Kontaktpersoner: Per Lytsy (sakkunnig socialmedicin) och Gunilla Fahlström (sakkunnig socialtjänst)
  • Övriga projektledare: Malin Höistad, Martin Norman, Lotta Ryk, Tanja Näslund
  • Caroline Jungner (projektadministratör)
  • Maria Ahlberg (biträdande projektadministratör)
  • Hanna Olofsson (informationsspecialist)
Sidan uppdaterad