Psykoterapier vid depression, kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk korttidsterapi (PDT) som behandling vid lätt till måttlig depression

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan uppdaterad