Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse

Bakgrund

En aktuell översikt om prevalens av barnmisshandel i de nordiska länderna visar att mellan 3 och 9 procent av barnen utsätts för allvarlig fysisk misshandel i hemmet och mellan 7 och 12 procent har bevittnat våld i hemmet. Vidare visade översikten att det saknas tillförlitlig forskning om förekomst av försummelse och emotionella/psykologiska övergrepp.

Svenska studier har visat att vart tionde barn i Sverige lever under sådana hemförhållande att det är fara för deras fortsatta utveckling och hos 2–5 procent av barnen finner man riktigt allvarliga problem. I nationella elevenkäter ställda till ungdomar mellan 15 och 16 år, uppgav 14 procent att de varit utsatta för misshandel någon gång och 3 procent att det skett många gånger. Nästan vart tionde barn uppgav att de hade bevittnat våld mot en närstående.

Konsekvenserna av att utsättas för våld och försummelse under barndomen är allvarliga. Forskning har visat att det påverkar hjärnans utveckling negativt samt ökar riskerna på långsikt för depression, ångest, missbruk och självmordsförsök. Det har även negativa konsekvenser för framtida akademiska resultat och arbete.

Syfte

Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera olika insatser inom öppenvården till stöd för föräldrar i familjer där man vet eller misstänker att barn exponeras för fysiskt våld, psykiskt våld eller vanvård/försummelse. Sådana insatser kan även vända sig till föräldrar och barn gemensamt.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Publikationer inom samma område

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Anders Broberg, professor i psykologi, Göteborgs universitet
  • Pia Enebrink, doktor i psykologi, Karolinska Institutet
  • Stefan Wiklund, docent i socialt arbete, Stockholms universitet
  • Staffan Jansson, professor i medicin, Karlstad universitet
  • Ulf Axberg, docent i klinisk psykologi, Göteborgs universitet 

Från SBU

  • Lina Leander, projektledare
  • Christel Hellberg, biträdande projektledare
  • Anneth Syversson, projektadministratör
  • Agneta Brolund, informationsspecialist
  • Pia Johansson, hälsoekonom
Sidan uppdaterad