Område funktionstillstånd/-hinder: Effekt av Supported Employment för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Publikationer inom samma område

Sidan uppdaterad