Metoder för att öka kroniskt sjuka patienters delaktighet i hälso- och sjukvården

Bakgrund

SBU har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera metoder och kartlägga förutsättningar för att öka patienters delaktighet inom hälso- och sjukvården, med utgångspunkt i kroniska sjukdomar. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i genomförandet av uppdraget.

Metod

I projektet kommer ett antal systematiska översikter som belyser de formulerade frågeställningarna att granskas och kommenteras utifrån ett svenskt perspektiv. 

Projektgrupp

Sakkunniga

Ann Catrine Eldh, Karolinska Institutet/Linköpings universitet

Inger Ekman, Göteborgs universitet

Karin Wikblad, Uppsala universitet

Lars Sandman, Linköpings universitet

SBU

Irene Edebert, projektledare

Gunilla Fahlström, biträdande projektledare

Anna Attergren Granath, projektadministratör

Maja Kärrman, informationsspecialist

Pia Johansson, hälsoekonom

 

Diskussion förs med representanter från olika brukarorganisationer för långvariga sjukdomar och symtom.

Uppdraget finansieras med anslag från satsningen på ”Kroniska och långvariga sjukdomar” och ska redovisas senast 31 januari 2017.

Pågående projekt

Beräknad publicering: 31 januari 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se